تست : تحقیقات جدید نشان داده که افراد باهوش کارهای خود را با تنبلی بیشتری انجام می‌دهند. در طرف مقابل افرادی که وقت بیشتری را برای کارهای خود صرف می‌کنند معمولا هوش پایین‌تری در مقایسه با افراد تنبل‌تر دارند.

نتیجه‌ی یک تحقیق در آمریکا نشان داده که افراد دارای هوش بالا از کارهای فیزیکی سریع‌تر خسته و در ادامه‌ی کار خود بیشتر درگیر کارهای فکری می‌شوند. همچنین افراد با فعالیت فیزیکی بالاتر با خسته شدن از کارهای فکری به دنبال رفع خستگی می‌گردند.

در راستای این پژوهش، ابتدا محققان با استفاده از یک پرسشنامه افراد شرکت کننده در تحقیق را به دو دسته‌ی اهل تفکر و مخالف آن تقسیم‌بندی کردند. در مرحله‌ی بعد با بستن یک دستبند روی دست تمامی اعضا، فعالیت‌های آن‌ها در مدت یک هفته رهگیری شد. این دستبندها داده‌های کاملی از فعالیت‌های هر فرد در طول روز جمع‌آوری کردند.

خروجی داده‌ها نشان می‌دهد که افراد دسته‌ی اول یعنی اهل تفکر در طول یک هفته، فعالیت‌های فیزیکی به مراتب کمتری را نسبت به اعضای گروه دوم انجام دادند. با این حال اعضای هر دو گروه آخر هفته به یک میزان فعالیت انجام داده‌اند و تفاوت معناداری بین گروه‌ها مشاهده نشد؛ دلیل این اتفاق هم خیلی مشخص نیست.

افرادی که زیاد اهل تفکر نیستند سریع‌تر از کارهای فکری خسته می‌شوند و برای پر کردن وقت خود سمت کارهای فیزیکی می‌روند. در طرف مقابل افراد اهل تفکر هوش بالاتری دارند ولی فعالیت‌ کمتری انجام می‌دهند که در دراز مدت خطرات زیادی برای آن‌ها خواهد داشت.

تحرک و فعالیت‌های فیزیکی صرف نظر از اینکه فرد باهوش باشد یا خیر، برای سلامت بدن ضروری هستند.

نویسندگان مقاله پیشنهاد می‌دهند که آگاهی در افراد کم تحرک می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند. آگاهی در مورد مضرات کم‌ تحرکی و اینکه خود در دسته افراد کم تحرک قرار می‌گیرند، منجر به تفکر و در نهایت مبارزه با این پدیده می‌شود.

با این حال مطالعه‌ی انجام شده در بین تنها یکسری افراد آن هم در آمریکا است، بنابراین نمی‌توان خیلی نتایج آن را به بقیه‌ی افراد تعمیم داد. همه‌ی ما می‌دانیم‌ که فعالیت‌ روزانه‌ برای سلامت و دراز مدت بسیار مفید است.